Recuperació de desastres Tag

Hola, en el temps que porto en la informàtica, he vist molta classe de virus, però poques vegades he vist una infecció tan estesa i perillosa com la que estem tenint ara amb el virus anomenats Ransomware. Què és Ransomware? Ransom, ve de segrest en anglès i ware de Software per tant Ransomware vol dir programes que et segresten l'ordinador, és estrany no? El que fan aquests programes és un cop l'obres, per exemple una de les maneres més comunes, és en un adjunt de correu electrònic que ve de Correus o de una agència de transports, doncs com dic en el moment que executes el fitxer per veure'l, automàticament el programa es posa a encriptar molts els fitxers del teu ordinador. Què vol dir encriptar?