Articles i manuals

Difícilment, no haureu sentit a parlar de la Viquipèdia o Wikipedia (Viquipèdia és nom de l'edició catalana i Wikipedia de l'edició anglesa). Si necessiteu cercar algun contingut per algun treball, tesi o simplement per coneixement, trobareu aquesta enciclopèdia online, força interessant. En ella, es recullen centenars de milers d'articles escrits per voluntaris, ja que la Wikipedia, es manté pels donatius de la gent o sigui és totalment gratuïta.

Hi ha molts navegadors d'internet. Windows, porta per defecte l'Internet Explorer, però amb el final del suport a Windows XP, la versió d'Internet Explorer que es pot instal·lar és la 8 i a priori ja no s'actualitzarà més. Windows Vista també està limitat a una versió anterior. A més, és...