Articles i manuals

IPv6 és un sistema que substitueix IPv4 el qual permet obtenir una adreça o número identificatiu per poder formar part d'una xarxa informàtica, sense això no pots navegar, veure YouTube, etc ... Quan es va crear Internet es va pensar que IPv4 seria suficient per poder donar adreces a tots els dispositius del món però a causa del gran creixement en el nombre d'ordinadors, tauletes, smartphones i altres dispositius que accedeixen a aquesta xarxa ens estem quedant sense adreces IPv4 lliures que poder assignar de manera que al veure-ho es va crear IPv6 per poder augmentar aquesta quantitat de dispositius connectats a la vegada.

Passar correus d'Outlook a Thunderbird és bastant fàcil, t'explicarem com. Pot ser que bé perquè ja no vols comprar de nou Microsoft Outlook o bé per regularitzar una instal·lació "pirata" vulguis passar els correus que tens a Outlook al Mozilla Thunderbird. Per tal de fer-ho necessitem l'última versió de Thunderbird que permetia fer una importació directe, aquesta versió és la 38.8.0 i no sabem molt bé perquè en versions posteriors no funciona però és així. Per tant el primer que farem és descarregar aquesta versió que podem trobar en català a aquest enllaç i un cop baixat l'instal·larem.