Author: dactil

IPv6 és un sistema que substitueix IPv4 el qual permet obtenir una adreça o número identificatiu per poder formar part d'una xarxa informàtica, sense això no pots navegar, veure YouTube, etc ... Quan es va crear Internet es va pensar que IPv4 seria suficient per poder donar adreces a tots els dispositius del món però a causa del gran creixement en el nombre d'ordinadors, tauletes, smartphones i altres dispositius que accedeixen a aquesta xarxa ens estem quedant sense adreces IPv4 lliures que poder assignar de manera que al veure-ho es va crear IPv6 per poder augmentar aquesta quantitat de dispositius connectats a la vegada.