¿Què coi és…? Tag

IPv6 és un sistema que substitueix IPv4 el qual permet obtenir una adreça o número identificatiu per poder formar part d'una xarxa informàtica, sense això no pots navegar, veure YouTube, etc ... Quan es va crear Internet es va pensar que IPv4 seria suficient per poder donar adreces a tots els dispositius del món però a causa del gran creixement en el nombre d'ordinadors, tauletes, smartphones i altres dispositius que accedeixen a aquesta xarxa ens estem quedant sense adreces IPv4 lliures que poder assignar de manera que al veure-ho es va crear IPv6 per poder augmentar aquesta quantitat de dispositius connectats a la vegada.

SSD, acrònim de Solid State Drive en anglès és la nova tecnologia que utilitzen els discs durs més moderns. Els discs HDD o Hard Disk Drive que és la tecnologia anterior, fan servir un plat que gira a una velocitat a partir de 5.400 revolucions per minuts i una agulla que es va movent i llegeix la informació d'aquest plat, ho pots veure en aquest altre article que vam penjar fa un temps. En canvi amb el sistema SSD no hi ha cap peça mecànica i bàsicament la informació s'emmagatzema en xips de memòria.